Registrer ny brukar

Andeby Online > Registrer ny brukar

Skulle dette mot formodning vera alt for vanskeleg for deg, finn du svaret her.

Brukarnamn kan ha opptil 24 teikn, og kan ikkje byrja eller slutta med mellomrom. Du er nøydt til å oppgi ei gyldig e-postadresse for å registrere deg. Passordet ditt kjem til å bli sendt til denne adressa, så det er viktig at det er ei adresse du faktisk har tilgong til for at du skal kunne logge deg inn i det heile teke (du kan endre dette passordet etter at du har logga inn). E-postadressa vil ikkje bli offentleggjort, og du kjem ikkje til å få tilsendt reklame eller søppelpost på e-post frå oss. Registrering er sjølvsagt heilt gratis.

NM i Donald arrangerast av nettstaden Kvakk.no ved Kristin K. Arnesen, Kristin Cecilia Saue Romundset, Øystein Skartsæterhagen og Olaf Moriarty Solstrand.
Dersom du mot formodning skulle finne bilete av Disney-figurar på sidene er desse © DISNEY og brukt anten med løyve eller i samsvar med norsk åndsverkslov.