Andreas Skoglund

Andeby Online > Medlemsliste > Andreas Skoglund

Alder:

29 år

Heimstad:

Sola

Registrert:

07.06.2004, 12:58

Siste besøk:

06.04.2011, 03:13

Personleg presentasjon:

Forguder Donald Duck, Nintendo, film og musikk.

Siste 20 innlegg i forumet:

(totalt: 5 foruminnlegg)

NM i Donald arrangerast av nettstaden Kvakk.no ved Kristin K. Arnesen, Kristin Cecilia Saue Romundset, Øystein Skartsæterhagen og Olaf Moriarty Solstrand.
Dersom du mot formodning skulle finne bilete av Disney-figurar på sidene er desse © DISNEY og brukt anten med løyve eller i samsvar med norsk åndsverkslov.