larsnitro

Andeby Online > Medlemsliste > larsnitro

Heimstad:

Europa

Registrert:

02.12.2012, 13:55

Siste besøk:

26.12.2014, 09:46

Personleg presentasjon:

Det er Donaldister overalt. :-V

Siste 20 innlegg i forumet:

(totalt: 9 foruminnlegg)

NM i Donald arrangerast av nettstaden Kvakk.no ved Kristin K. Arnesen, Kristin Cecilia Saue Romundset, Øystein Skartsæterhagen og Olaf Moriarty Solstrand.
Dersom du mot formodning skulle finne bilete av Disney-figurar på sidene er desse © DISNEY og brukt anten med løyve eller i samsvar med norsk åndsverkslov.