Edvard

Andeby Online > Medlemsliste > Edvard

Alder:

22 år

Heimstad:

Nesodden

Registrert:

07.06.2011, 13:32

Siste besøk:

03.12.2014, 18:45

Personleg presentasjon:

Ivrig seriesamler hekta på Donald siden sjuårsdagen.

Siste 20 innlegg i forumet:

(totalt: 18 foruminnlegg)

NM i Donald arrangerast av nettstaden Kvakk.no ved Kristin K. Arnesen, Kristin Cecilia Saue Romundset, Øystein Skartsæterhagen og Olaf Moriarty Solstrand.
Dersom du mot formodning skulle finne bilete av Disney-figurar på sidene er desse © DISNEY og brukt anten med løyve eller i samsvar med norsk åndsverkslov.