Annedine

Andeby Online > Medlemsliste > Annedine

Alder:

43 år

Registrert:

02.10.2008, 13:00

Siste besøk:

02.10.2008, 23:53

Personleg presentasjon:

Samler på Asterix, nylig begynt å samle litt på Donald Duck. Samler kun for moro skyld og nostalgi.

Siste 20 innlegg i forumet:

(totalt: 8 foruminnlegg)

NM i Donald arrangerast av nettstaden Kvakk.no ved Kristin K. Arnesen, Kristin Cecilia Saue Romundset, Øystein Skartsæterhagen og Olaf Moriarty Solstrand.
Dersom du mot formodning skulle finne bilete av Disney-figurar på sidene er desse © DISNEY og brukt anten med løyve eller i samsvar med norsk åndsverkslov.